Home

Pozvánka na valnou hromadu 24.6.2018

Email Tisk PDF

Vážené členky a vážení členové,

rád bych Vás pozval na řádnou valnou hromadu našeho klubu, která se bude konat v neděli 24.6.2018 od 15hod. na střelnici na Borku. Vzhledem k důležitosti bodů by bylo vhodné, abyste se mohli dostavit v co největším počtu.

 

Program valné hromady:

 1. Zahájení

 2. Zpráva o činnosti klubu za předchozí období

 3. Zpráva o hospodaření

 4. Zpráva revizní komise

 5. Diskuse k předloženým zprávám

 6. Schválení zpráv

 7. Návrh zániku klubu likvidací

 8. Diskuse k zániku klubu

 9. Schválení zániku klubu likvidací

 10. Jmenování likvidátora

 11. Darování veškerého majetku některému z lukostřeleckých klubů – způsob vypořádání se s likvidačním zůstatkem

 12. Stanovení datumu likvidace klubu

 13. Schválení usnesení valné hromady

 14. Ukončení valné hromady

 

Aktualizováno Neděle, 24 Červen 2018 08:36